missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°105 Breuklijnen

Septembre-September 2016
vendredi 23 septembre 2016 par Jef Vleugels

  LA SEMAINE POUR LA PAIX (Pax Christi)

‘LUCHA’ au Nord-Kivu (RDCongo)

Pax Christi Vlaanderen consacre cette année la Semaine pour la Paix (21 septembre – 2 octobre) à la République Démocratique du Congo, sous le thème mobilisateur : “Les Congolais luttent pour le changement. Appuyons leur voix”. Un des mouvements citoyens, appuyé par Pax Christ et Broederlijk Delen, est LUCHA (Lutte pour le changement). Actuellement ce mouvement lutte, avec d’autres, pour obtenir des élections honnêtes. Le mouvement insiste sur le caractère non-violent de leur combat.

LUCHA a vu le jour dans la ville de Goma, au Nord-Kivu, où la guerre fait rage depuis 20 ans déjà. Le mouvement gagne d’autres villes. Les jeunes de LUCHA s’adressent aux politiciens, à la Mission des Nations Unies et aux journalistes. Ils descendent régulièrement dans la rue pour dénoncer le chômage des jeunes, l’accès à l’eau potable et la libération de leurs militants emprisonnés. Leur but finale est d’obtenir davantage de droit à la parole pour la simple population.

Ce qui caractérise ces jeunes activistes, c’est le choix délibéré de la non-violence. Ils ne croient pas à la violence. Des années durant, ils ont constaté où la violence a mené le peuple congolais : dans une spirale de violence sans fin, sans issue.

Les autorités n’apprécient pas du tout leurs interventions. Les arrestations sont courantes, les procès honnêtes inexistants. A cette violence LUCHA répond par la non-violence active. La non-violence est leur seule arme.

Pax Christi et ses 26 partenaires de la Semaine pour la Paix demandent au gouvernement belge d’appuyer activement les points suivants :

 1. L’organisation d’un processus d’élections honnêtes et sécurisés. Quitte à se mettre d’accord sur un nouveau calendrier et une courte période de transition.
 2. Le président Joseph Kabila ne pourra briguer un troisième mandat. L’appui financier au processus électoral devra être lié au respect de la Constitution actuelle.
 3. Respect des libertés démocratiques de tous les citoyens, y compris les hommes politiques, les activistes et les journalistes. La Belgique devra sévèrement condamner tout abus.
 4. Appui aux initiatives locales des organisations populaires, qui défendent pacifiquement leurs droits. La Belgique doit appuyer les initiatives de formation et d’information de la population.
 5. Le désarmement des groupes rebelles à l’Est. La Belgique doit continuer ses efforts pour appuyer les initiatives de désarmement. Cela peut se faire par une meilleure collaboration avec l’armée congolaise et la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo).

Een Nederlandse theoloog : mystiek in actie

  Is geweldloosheid een realistisch alternatief voor geweld ? Het antwoord, zegt theoloog Jef Felix stellig, is : ja ! Bij de start van de internationale Vredesweek in Nederland een beschouwing over vredesspiritualiteit.

Er is goed nieuws om de komende Vredesweek mee in te gaan. Begin september heeft het Vaticaan laten weten dat de boodschap voor Werelddag van de Vrede op 1 januari 2017 gewijd zal zijn aan geweldloosheid, en dat onze Paus het als titel zal meegeven : ‘Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek’.

Inherent aan spiritualiteit is een oproep tot medeverantwoordelijkheid, op de wijze van Jezus’ zorg voor al wat kwetsbaar is.

Deze boodschap werd voorgesteld door Pax Christi Internationaal en de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede. In april van dit jaar kwamen vanuit de hele wereld ongeveer tachtig afgevaardigden in Rome samen voor een congres over ‘Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede’. Ook verantwoordelijken van katholieke orden en congregaties – waaronder de jezuïeten – waren betrokken in dit opmerkelijk initiatief, dat allicht kerkgeschiedenis zal schrijven. Ik was zelf deelnemer namens Pax Christi.

Slotverklaring

De initiatiefnemers sporen de Kerk aan om de actieve geweldloosheid meer aandacht te geven in alle facetten van het leven. Zij willen bovendien de idee van ‘rechtvaardige oorlog’ verlaten en vragen een sterker engagement van de Kerk voor een ‘rechtvaardige vrede’, gebaseerd op de geweldloosheid van het Evangelie. In de slotverklaring vragen zij ook met aandrang de geweldloosheid van het Evangelie uitdrukkelijk op te nemen in het leven van elke dag, ook in het sacramentele leven, en in het werk van de Kerk in de bisdommen, parochies, scholen, instellingen, universiteiten, seminaries, religieuze ordes...

Deze aanbevelingen zijn werkelijk concrete vormen van vredesspiritualiteit.

Evangelische geweldloosheid

Wat betekent spiritualiteit ? In zijn boek Spiritualiteit, een kwestie van verlangen (2000) schrijft Herwig Arts SJ : “Spiritualiteit is de ontdekking van iemands eigen innerlijke rijkdom.” Het is de beleving van gevoelens, gewaarwordingen die ervaren worden als een contact met een transcendente werkelijkheid, die ons dus te boven gaat en die wij dan God kunnen noemen en mogen beleven in een persoonlijke relatie.

De kerk moet de stem verheffen om onrechtvaardige wereldmachten te bestrijden

Voor mij is spiritualiteit een persoonlijke speurtocht vanuit stilte-ten-diepste en gebed naar het verlangen in de mens om te getuigen van diep inzicht en wijsheid. Daarin vind ik kracht tot onder meer geweldloos handelen. Het is mystiek in actie, durf ik getuigen. Inherent is een oproep van diep in mij tot medeverantwoordelijkheid, op de wijze van Jezus’ geëngageerde en prioritaire aandacht en zorg voor al wat kwetsbaar is, verdrukt wordt, onder geweld gebukt gaat. Het is evangelische actieve geweldloosheid, in navolging van Jezus, de geweldloze Dienaar Gods.

Aanbevelingen

Kan in deze tijd de evangelische actieve geweldloosheid een werkzaam alternatief bieden voor ongebreideld gewapend geweld en bedreiging (zelfs met nucleaire wapens) ? Het antwoord is : ja ! Bij de genoemde conferentie in Rome werden daartoe onder andere de volgende aanbevelingen geformuleerd :

 • de katholieke sociale leer van geweldloosheid verder ontwikkelen ; de conferentie roept paus Franciscus op om een encycliek over geweldloosheid en rechtvaardige vrede met de wereld te delen ;
 • geweldloze methoden en strategieën ontwikkelen, zoals geweldloos verzet, herstelrecht, traumaverwerking, geweldloze bescherming van burgers, conflicttransformatie, en strategieën van vredesopbouw ;
 • een wereldwijde dialoog over geweldloosheid opzetten binnen de Kerk, met mensen van andere geloofsovertuigingen en met de wereld in ruime zin, om via de visie en de methoden van de geweldloosheid en de rechtvaardige vrede een antwoord te bieden op de immense crises van deze tijd ;
 • niet langer de ‘leer van rechtvaardige oorlog’ gebruiken of verspreiden ; blijven pleiten voor de uitbanning van oorlog en kernwapens ;
 • de profetische stem van de kerk verheffen om onrechtvaardige wereldmachten te bestrijden en geweldloze activisten die met hun werk voor vrede en gerechtigheid hun leven op het spel zetten, te verdedigen en te ondersteunen.
  Theoloog Jef Felix, Vredesweek Nederland
   

Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 795 / 986355

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License