missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De Kunst van de Foto

Gust Beeckmans M.Afr.
dinsdag 12 mei 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Deze tekst werd voorbereid ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van “Fotodienst” die, van productiemachine bij zijn begin, een echte schat van archieven is geworden.

Men had me ook enkele “praktische” raadgevingen gevraagd, die zouden kunnen dienen als elementaire gids voor jonge confraters.

De tekst wordt dan ook vergezeld met enkele foto’s die een beetje tonen wat ik tracht te zeggen.

  Gust Beeckmans M.Afr.FOTOS-SERVICE
1965 - 2015


50 jaar foto’s
in dienst van de Missie.


 Illustratiemiddel of informatiebron?

Al te zelden laat men de foto voor zichzelf spreken. Dat heeft nooit opgehouden me te verwonderen. In de meeste gevallen bekijkt me die amper. De redacteur eist dat het beeld de gedachte komt bevestigen die hij zich bij voorbaat maakt, en dit totaal los van wat de fotograaf op het terrein gezien en ontdekt heeft. Dikwijls verminkt men het beeld, men drukt er titels of commentaren overheen. “Ik zoek een foto die bevestigt wat ik zeg!” Het is het geschreven woord dat de voorkeur krijgt; de foto wordt dan alleen maar een illustratiemiddel. Men moet de vloed van woorden een beetje oplichten …, de bladspiegel een beetje verluchten…

Nochtans is de foto een werktuig van informatie. Een goede foto moet iets zeggen over de mens en zijn levensvoorwaarden. Zij wordt gerealiseerd in functie van het werkelijke en niet van de fictie. Informeren door het beeld is het moment kiezen dat een gebeurtenis, een situatie, een ontroering samenvat. De fotograaf laat het overtollige ter zijde, om zich op het essentiële van zijn ontdekking te concentreren. De opname is slechts zelden de vrucht van het toeval. Men maakt van het toeval geen beroep. Het schone, dat bijdraagt aan het welslagen van de fotografische informatie, mag nooit op de eerste plaats gezocht worden. Het is trouwens dikwijls pas later, bij het werk in de donkere kamer of bij de computer, dat de reporter het beste kader ontdekt dat de zeggingskracht van zijn cliché nog verhoogt. Hij vindt niets uit ; zo’n beeld moet niet uitgevonden worden !

Het onderschrift liegt gemakkelijker. De tekst kan oneerlijk zijn. Die kan het beeld losmaken uit zijn milieu of uit zijn tijd; men kan het plaatsen in een context die de waarde van de getuigenis teniet doet. Hoe dikwijls, als hij zijn foto in een publicatie bekijkt, is de fotograaf verontwaardigd: “Hoe is dit in godsnaam mogelijk!”


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 569 / 987681

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License