missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Témoignage - Getuigenis

info dans groupe Thèmes

info articles lies mot

Articles

Chrétiens et musulmans : Proches et lointains.

vendredi 31 juillet 2015 par Webmaster

IK HEB GOD ONTMOET BUITEN DE KERK.

zaterdag 11 januari 2014 door Webmaster, E. Bladt

Justice, Paix et Intégrité de la Création + Rencontre et Dialogue

lundi 1er juillet 2013 par Webmaster

« Seigneur, apprends-nous à prier »

mardi 26 février 2013 par Webmaster, Jan Heuft

CENTRE NYOTA- MAISON DU PARTAGE

mercredi 28 novembre 2018 par Webmaster

NYOTA CENTRUM – HUIS VAN VERDELING

woensdag 28 november 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De vrouw onderschat zichzelf

woensdag 5 september 2018 door Webmaster

La femme se sous-estime

mercredi 5 septembre 2018 par Webmaster

“In Noord-Kivu, worden wij helemaal door iedereen verlaten.”

zaterdag 21 april 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

« Au Nord-Kivu, nous sommes complètement abandonnés de tous »

samedi 21 avril 2018 par Webmaster

La compassion, j’y crois

mardi 20 octobre 2015 par Webmaster

Des nouvelles du Congo.

mardi 24 février 2015 par Webmaster

Nieuws over Congo

dinsdag 24 februari 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nieuws van de Sector GOMA

donderdag 15 januari 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nouvelles du Secteur GOMA

jeudi 15 janvier 2015 par Webmaster

Terreur dans l’est du Congo

vendredi 31 octobre 2014 par Webmaster, F.D. (Traduction)

Terreur in Oost-Congo

vrijdag 31 oktober 2014 door Webmaster

Mahagi Décembre 2012

dimanche 17 mars 2013 par Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Mahagi december 2012

zondag 17 maart 2013 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

De miraculeuze Burkinabé bezem

zondag 25 november 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het IBLA, een nieuw dynamisme in een nieuw Tunesië

zaterdag 28 oktober 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het leven is niet gemakkelijk in Kongo

dinsdag 26 februari 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La vie n’est pas facile au Congo

mardi 26 février 2013 par Webmaster

L’IBLA, un dynamisme nouveau dans une Tunisie nouvelle

samedi 28 octobre 2017 par Webmaster

Le miraculeux balai burkinabé

dimanche 25 novembre 2018 par Webmaster

C’est dans la simplicité, que se noue le dialogue
dont notre monde a tant besoin

mercredi 8 juin 2016 par Webmaster

De veiligheid in de regio

maandag 9 april 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het is in de eenvoud, dat de dialoog aangeknoopt wordt waaraan onze wereld zo’n grote nood heeft

woensdag 8 juni 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La sécurité dans la région

lundi 9 avril 2018 par Webmaster

Leerstage van de Tunesische taal
of een initiatie-etappe ?

zaterdag 7 november 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Stage d’apprentissage de la langue tunisienne
ou une étape d’initiation ?

samedi 7 novembre 2015 par Webmaster

De Witte Paters in Tunesië

zaterdag 10 oktober 2015 door W. Trypsteen, M.Afr.

Kerstdag in GOMA :
“De Apocalyps en de stal van Betlehem”

zaterdag 2 februari 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Les Pères Blancs en Tunisie

samedi 10 octobre 2015 par Webmaster

Noël à GOMA :
« L’apocalypse et la crèche de Bethléem. »

samedi 2 février 2013 par Webmaster

Présence d’Église aux côtés des blessés de l’attentat du Bardo

jeudi 11 juin 2015 par Webmaster, Marc Léonard, Mafr

De opium van Kivu

dinsdag 27 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

L’OPIUM DU KIVU

mardi 27 novembre 2012 par Webmaster

DE OVERBRENGER VAN ZIELEN

woensdag 25 maart 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

INSÉCURITÉ ET SOULEVEMENT A BUNIA

mercredi 21 novembre 2012 par Webmaster

LE PASSEUR D’ÂMES

mercredi 25 mars 2015 par Webmaster

Onveiligheid en beroering in Bunia

donderdag 22 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Aanslag op Dr. Mukwenge

zondag 28 oktober 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Agression contre le Dr Mukwege

dimanche 28 octobre 2012 par Webmaster

Het drama van de migranten,
gezien door de aartsbisschop van Tunis

maandag 14 oktober 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het overbrengen naar de D.R. Kongo van het stoffelijk overschot van P. Georges Defour

vrijdag 26 oktober 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Le drame des migrants,
le regard de l’archevêque de Tunis

lundi 14 octobre 2013 par Webmaster

Rapatriement en RDC de la dépouille du P. Georges Defour

vendredi 26 octobre 2012 par Webmaster

A l’occasion des 50 ans de la paroisse de Bobandana

mercredi 5 septembre 2012 par Webmaster

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de parochie van Bobandana

woensdag 5 september 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

3 semaines à Sainte-Anne

mardi 16 décembre 2014 par Manu Quertemont

L’ESPRIT DE VATICAN II DÉCOUVERT PAR UNE MUSULMANE

lundi 13 mai 2013 par Webmaster

Nieuws uit onze parochie ‘O.L.Vrouw van Afrika’ van Katoy

dinsdag 19 juni 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Quoi de neuf à la Paroisse « Notre Dame d’Afrique » de Katoy ?

mardi 19 juin 2012 par Webmaster

DE GEEST VAN VATICAAN II ONDEKT DOOR EEN MOSLIMVROUW

maandag 13 mei 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nieuws van Philippe Docq en van de TYC

dinsdag 7 mei 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Ph. Docq

Nouvelles de Philippe Docq et de TYC

mardi 7 mai 2013 par Webmaster, Ph. Docq

Au Dieu inconnu.
Le Feu et les Migrants Perdus

mercredi 16 janvier 2019 par Webmaster, Jan Heuft

Aan de ongekende God.
Het vuur en de Verloren Migranten

woensdag 16 januari 2019 door Webmaster, Jan Heuft, D.F. (Vertaling)

Extraits de la 20e lettre communautaire
de Baudouin Waterkeyn

mercredi 29 décembre 2010 par Webmaster

Ik heb heilige moslims ontmoet

maandag 31 december 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

J’ai rencontré des saints musulmans

lundi 31 décembre 2012 par Webmaster

Nieuws van P Philippe Docq
en van Thembalabasha

maandag 29 oktober 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Uittreksels van de 20ste gemeenschapsbrief
van Baudouin Waterkeyn

woensdag 29 december 2010 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Chrétien à Alep, ville martyre

mardi 20 mai 2014 par Webmaster

Christen in Alep, martelaarstad

dinsdag 20 mei 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Dagen van zand.
Gijzelaars en vermisten in de Sahel

vrijdag 23 november 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De Madagascar à la Tunisie

dimanche 28 octobre 2012 par Webmaster

Jours de sable.
Otages et disparus dans le Sahel

vendredi 23 novembre 2018 par Webmaster

MA VISION DE L’EGLISE

jeudi 29 mars 2012 par Webmaster

Van Madagaskar naar Tunesië

zondag 28 oktober 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De overdracht van het geloof dat bevrijdt en omvormt

vrijdag 5 oktober 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Jan Heuft

DOEN BEGRIJPEN DAT IK EEN MENS VAN ALLE MENSEN BEN.

woensdag 1 februari 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Faire comprendre que je suis un homme de tous les hommes

mercredi 1er février 2012 par Webmaster

La transmission de la foi qui libère et transforme

vendredi 5 octobre 2018 par Webmaster, Jan Heuft

Mijn visie van de Kerk

donderdag 29 maart 2012 door Webmaster

Nieuws vanuit de Ruzizi

woensdag 17 maart 2010 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nouvelles de la Ruzizi

mercredi 17 mars 2010 par Webmaster

“Ge hebt me veel geholpen en gratis !”

maandag 6 februari 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Een Italiaanse missionaris gegijzeld in Niger

donderdag 27 september 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

J’ai eu chaud…Au cœur !

mercredi 28 septembre 2011 par Webmaster

Tu m’as beaucoup aidé gratuitement !

lundi 6 février 2012 par Webmaster

Un missionnaire italien pris en otage au Niger

jeudi 27 septembre 2018 par Webmaster

Extrait du Message de Noël de Mgr Jan De Groef

lundi 28 février 2011 par Webmaster, F.L. (Vertaling-Traduction)

Silence, on meurt.
Politique et méningite au Niger

mercredi 6 avril 2016 par Webmaster

Stilte, men gaat dood.
Politiek en meningitis in Niger

woensdag 6 april 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Uit de Kerstboodschap van Mgr. Jan De Groef

maandag 28 februari 2011 door Webmaster

De Missie Vandaag

donderdag 14 december 2017 door Webmaster

De verbrande kerken van Niamey, één jaar later
Het geheugen en het vergeten

vrijdag 4 maart 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Jan Heuft

Les églises brulées de Niamey, un an après.
La mémoire et l’oubli

vendredi 4 mars 2016 par Webmaster, Jan Heuft

Vivre avec des gens en marge de la société

jeudi 14 décembre 2017 par Webmaster

« Een priester officieel in Arabië »

zondag 6 december 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

« Un prêtre officiellement en Arabie »

dimanche 6 décembre 2009 par Webmaster

De geschiedenis van de Martelaren van Uganda

donderdag 30 juni 2011 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

De moeilijke situatie van de christenen

dinsdag 5 juli 2011 door Webmaster

Dood van een held

vrijdag 29 januari 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La situation difficile des chrétiens.

mardi 5 juillet 2011 par Webmaster

Le P. Guy Theunis raconte ses 75 jours de prison à Kigali

vendredi 17 février 2012 par Webmaster

Martyrs de l’Uganda
L’histoire de leur martyre

jeudi 30 juin 2011 par Webmaster

Mort d’un héros

vendredi 29 janvier 2016 par Webmaster

PATER GUY THEUNIS BLIKT TERUG OP BEWOGEN RWANDAPERIODE

vrijdag 17 februari 2012 door Webmaster

De Witte Zusters in Tunesië

zondag 20 september 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

Jomo Kenyatta, de vader van Kenya

maandag 16 december 2013 door Webmaster

Jomo Kenyatta, le père du Kenya

lundi 16 décembre 2013 par Webmaster

Les aventures d’Akilimali

vendredi 16 octobre 2009 par Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Mes soixante-quinze jours de prison à Kigali

dimanche 1er janvier 2012 par Webmaster

Missionariswerk vandaag!

vrijdag 16 oktober 2009 door W. Trypsteen, M.Afr.

Quelques nouvelles du secteur Rwanda

samedi 16 février 2019 par Webmaster

SMNDA en Tunisie

dimanche 20 septembre 2009 par Webmaster, Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

Enkele nieuwsberichten van de sector Rwanda

zaterdag 16 februari 2019 door Webmaster

Mark De Wulf écrit de Kampala (31-8)

samedi 30 octobre 2010 par Webmaster

Mark De Wulf schrijft uit Kampala (31-8)

zaterdag 30 oktober 2010 door Webmaster

Nieuws uit Libanon

maandag 3 januari 2011 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Francis Leduc

Nouvelles du Liban

lundi 3 janvier 2011 par Webmaster, Francis Leduc

Gelukkig de ogen, die zien wat gij ziet
en de oren, die horen wat gij hoort!

zondag 7 juli 2013 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Het “Sukuma Museum”

donderdag 16 oktober 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Manu Quertemont

Het dagelijks leven zonder toekomstperspectief.

maandag 30 maart 2015 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez
(Lc 10,21-24)

dimanche 7 juillet 2013 par Webmaster

Hoe de toestand nu in NIGER…

woensdag 21 januari 2015 door Webmaster

Interview - Marc Léonard

woensdag 1 juli 2009 door Webmaster

Interview de Marc Léonard

mercredi 1er juillet 2009 par Webmaster

La situation au Niger.

mercredi 21 janvier 2015 par Webmaster, F.D. (Traduction)

Le « Sukuma Museum »

jeudi 16 octobre 2014 par Webmaster, Manu Quertemont

Le quotidien sans perspective d’avenir

lundi 30 mars 2015 par Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Nieuws uit MALI

donderdag 5 april 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nouvelles du Mali.

mercredi 4 avril 2012 par Webmaster

ANIMATION MISSIONNAIRE ET VOCATIONNELLE EN
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

mardi 7 mai 2013 par Webmaster

Enkele vragen aan Jos Van Boxel (vervolg)

woensdag 1 juli 2009 door Webmaster

MISSIE- EN ROEPINGANIMATIE
IN DE MOSLIMREPUBLIEK MAURITANIË

dinsdag 7 mei 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Quelques questions à Jos van Boxel (suite)

mercredi 1er juillet 2009 par Webmaster

Technologie en overlevering

woensdag 15 oktober 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Technologie et tradition

mercredi 15 octobre 2014 par Webmaster

Thembalabasha Juin 2009

lundi 8 juin 2009 par Webmaster, Ph. Docq

Thembalabasha Juni 2009

maandag 8 juni 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Ph. Docq

Een baby op de rug,
het revolutionair gebaar van professor Kahi

woensdag 13 juli 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

HET IN BESLAG NEMEN VAN DE GRONDEN

woensdag 9 maart 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Interview met pater Jos Van Boxtel uit Meerle

zondag 29 maart 2009 door Webmaster

L’ACCAPAREMENT DES TERRES

mercredi 9 mars 2016 par Webmaster

L’Art de la Photo

mardi 12 mai 2015 par Webmaster

Les enjeux actuels des relations
islamo-chrétiennes en Palestine

samedi 4 avril 2009 par Webmaster

Mijn missionaris zijn in Tanzania

maandag 2 november 2009 door Webmaster

Mon « ETRE MISSIONNAIRE » en Tanzanie

lundi 2 novembre 2009 par Webmaster, F.D. (Traduction)

Nieuws uit Ghana van Hugo Van den Haute

donderdag 26 juni 2014 door Webmaster

Quelques questions au Père Jos Van Boxel

dimanche 29 mars 2009 par Webmaster

Sud-Soudan, l’espoir trahi

jeudi 6 septembre 2018 par Webmaster

Un bébé sur le dos,
le geste révolutionnaire du professeur Kahi

mercredi 13 juillet 2016 par Webmaster

Zuid-Sudan, de verraden hoop

donderdag 6 september 2018 door W. Trypsteen, M.Afr.

BALAKA au MALAWI.

mercredi 30 juin 2010 par Webmaster

Balaka in Malawi

woensdag 30 juni 2010 door Webmaster

Cinquante ans de prêtrise et de mission

jeudi 11 septembre 2008 par Webmaster

De Witte Paters in MOZAMBIQUE

maandag 7 april 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De Witte Zusters in Mauritanië

vrijdag 25 september 2009 door Webmaster, Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

Les Pères Blancs au MOZAMBIQUE

lundi 7 avril 2014 par Webmaster

Les SMNDA en Mauritanie

vendredi 25 septembre 2009 par Webmaster, Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

List of CD-ROMS

samedi 16 juin 2012 par Webmaster

List of CD-ROMS

zaterdag 16 juni 2012 door Webmaster

Notre Mission au Togo

mercredi 27 février 2013 par Webmaster, R. Dierckx (Traduction)

Onze „zending” in Togo

woensdag 27 februari 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Vijftig jaar priesterschap en missie

donderdag 11 september 2008 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

1.100 années au service de l’Afrique et de la Mission.

lundi 24 août 2009 par Webmaster, Jo Deneckere

1.100 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

maandag 24 augustus 2009 door Webmaster, Jo Deneckere

1.155 années au service de l’Afrique et de la Mission.

vendredi 19 août 2011 par Webmaster

1.155 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

vrijdag 19 augustus 2011 door Webmaster

1.285 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

donderdag 31 juli 2008 door Webmaster, Jo Deneckere

1.310 années au service de l’Afrique et de la Mission.

mercredi 25 août 2010 par Webmaster

1.310 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

woensdag 25 augustus 2010 door Webmaster

1.525 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

vrijdag 10 augustus 2012 door Webmaster

ATOMIUM … Anno 1958

zondag 20 juli 2008 door Webmaster

Souvenir... Atomium

jeudi 17 juillet 2008 par Webmaster

1020 années au service de l’Afrique et de la Mission.

mercredi 19 août 2015 par Webmaster

1020 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

woensdag 19 augustus 2015 door Webmaster

1285 années au service de l’Afrique et de la Mission.

jeudi 31 juillet 2008 par Webmaster, Jo Deneckere

1320 années au service de l’Afrique et de la Mission.

jeudi 8 août 2013 par Webmaster

1320 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

donderdag 8 augustus 2013 door Webmaster

1525 années au service de l’Afrique et de la Mission.

vendredi 10 août 2012 par Webmaster

915 années au service de l’Afrique et de la Mission.

samedi 2 août 2014 par Webmaster

915 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

zaterdag 2 augustus 2014 door Webmaster

PERES-BLANCS, A TIZI-OUZOU

mercredi 6 février 2019 par Webmaster

WITTE PATERS, TE TIZI-OUZOU

woensdag 6 februari 2019 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Béatification à Oran
Réaction de la Presse algérienne.

dimanche 23 décembre 2018 par Webmaster

Zaligverklaring in Oran
Reactie van de Algerijnse Pers

zondag 23 december 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS
BIJ DE ZALIGVERKLARING VAN DE MARTELAREN

vrijdag 21 december 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA BÉATIFICATION DES 19 MARTYRS

vendredi 21 décembre 2018 par Webmaster

Père Charles Deckers, Missionnaire d’Afrique (Père Blanc)

mercredi 28 novembre 2018 par Webmaster, Jan Heuft

Martelaren van hun werken

vrijdag 26 oktober 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Martyrs de leurs œuvres

vendredi 26 octobre 2018 par Webmaster

Béatification des 19 martyrs d’Algérie

samedi 22 septembre 2018 par Webmaster

Zaligverklaring van de 19 martelaren van Algerije

zaterdag 22 september 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Eté 2018

jeudi 19 juillet 2018 par Webmaster, Jan Heuft

Zomer 2018

donderdag 19 juli 2018 door Webmaster, Jan Heuft, D.F. (Vertaling)

Béatifications : réaction des Evêques d’Algérie

mercredi 31 janvier 2018 par Webmaster

Zaligverklaringen : reactie van de Bisschoppen van Algerije

woensdag 31 januari 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Béatification des martyrs d’Algérie

mardi 30 janvier 2018 par Webmaster

Zaligverklaring van de martelaren van Algerije

dinsdag 30 januari 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

BILLET MENSUEL Mars 2016

jeudi 31 mars 2016 par Webmaster

MAANDBLAD - Maart 2016

donderdag 31 maart 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Tibhirine, 20 ans après,
entretien avec Jean-Marie Lassausse

vendredi 11 mars 2016 par Webmaster

Tibhirine, 20 jaar later,
onderhoud met Jean-Marie Lassausse

vrijdag 11 maart 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

100-jarige herdenking van de dood van Charles de Foucauld

dinsdag 17 november 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Centenaire de la mort de Charles de Foucauld

mardi 17 novembre 2015 par Webmaster

Accomplir l’œuvre de Dieu au Sahara

samedi 17 octobre 2015 par Webmaster

HET WERK VAN GOD IN DE SAHARA

zaterdag 17 oktober 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

BILLET MENSUEL Octobre 2015

lundi 5 octobre 2015 par Webmaster

MAANDBLAD – Oktober 2015

maandag 5 oktober 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La reprise.

dimanche 2 août 2015 par Webmaster, Jan Heuft

Terug van weggeweest.

zondag 2 augustus 2015 door Webmaster, Jan Heuft

Samen leven, dat is in dialoog treden

zaterdag 4 juli 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Vivre ensemble, c’est dialoguer

samedi 4 juillet 2015 par Webmaster

Aumôniers de prisons en Algérie

mardi 5 mai 2015 par Webmaster

Gevangenisaalmoezeniers in Algerije

dinsdag 5 mei 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het samen leven is nog en altijd mogelijk !

woensdag 18 maart 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Le vivre ensemble est encore et toujours possible !

mercredi 18 mars 2015 par Webmaster

“Ontmoeting en Ontwikkeling”
Comité van de Gelovigen van de Diensten in Algerije (CCSA)

zaterdag 29 november 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

ASSEMBLEE INTERDIOCESAINE D’ALGERIE 2014

lundi 3 novembre 2014 par Webmaster

INTERDIOCESANE VERGADERING VAN ALGERIJE 2014

maandag 3 november 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Jeûner

mercredi 22 octobre 2014 par Webmaster, F.D. (Traduction), Jan Heuft

Vasten

woensdag 22 oktober 2014 door Jan Heuft

Een Algerijnse spreekt ons over Paus Franciscus

dinsdag 7 oktober 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Une Algérienne nous parle du Pape François

mardi 7 octobre 2014 par Webmaster

BILLET MENSUEL Septembre 2014

vendredi 3 octobre 2014 par Webmaster

MAANDELIJKS BRIEFJE - September 2014

vrijdag 3 oktober 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Brief aan de „veteranen” van de regio van de Witte Paters van Noord Afrika

zaterdag 26 juli 2014 door D.F. (Vertaling), Jan Heuft

Lettre aux « vétérans » de la région des Pères Blancs de l’Afrique du Nord.

samedi 26 juillet 2014 par Jan Heuft

« Je veux vivre, et donner un autre sens à la vie »

samedi 12 juillet 2014 par Webmaster, Jan Heuft

« Ik wil leven, en een ander zin geven om te leven »

zaterdag 12 juli 2014 door Jan Heuft

Es Salaam aleikum = De vrede zij met U

zondag 27 april 2014 door Jan Heuft

Es Salaam aleikum = La Paix soit avec vous

dimanche 27 avril 2014 par Webmaster, Jan Heuft

Béatification du Père Charles Deckers (1924-1994),
à Oran (Algérie) le 8 décembre 2018

mercredi 19 décembre 2018 par Webmaster

Pères Blancs à Tizi Ouzou

jeudi 3 avril 2014 par Webmaster

Witte Paters te Tizi Ouzou

donderdag 3 april 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Zaligverklaring van Pater Charles Deckers (1924-1994)
in Oran (Algerije) op 8 december 2018

woensdag 19 december 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

„Christenen hebben het monopolie van de waarheid niet”

dinsdag 18 december 2018 door Webmaster, E. Bladt

« Les chrétiens n’ont pas le monopole de la vérité »

mardi 18 décembre 2018 par Webmaster, E. Bladt

1235 années au service de l’Afrique et de la Mission

mardi 14 août 2018 par Webmaster, Jo D. (Photos)

1235 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

dinsdag 14 augustus 2018 door Webmaster, Jo D. (Photos)

Ecole de la différence 2013 (3e édition)

jeudi 10 octobre 2013 par Webmaster

School van het verschil 2013 (3de uitgave)

donderdag 10 oktober 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

« Alles ligt voor de hand, voor het oprapen, als U mij maar aanbidt »

vrijdag 27 september 2013 door Jan Heuft

« Tout est à prendre à condition que vous, vous m’adoriez »

samedi 5 octobre 2013 par Webmaster, Jan Heuft

De paus roept de jongeren op weerstand te bieden aan hen die hen willen “doen zwijgen”

dinsdag 27 maart 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Le pape appelle les jeunes à résister à ceux qui veulent les « faire taire »

mardi 27 mars 2018 par Webmaster

De bisschop van Doornik Guy Harpigny
verheven tot de rang van Officier van Waalse Verdiensten

donderdag 21 december 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Mgr Harpigny, évêque de Tournai
élevé au rang d’Officier du Mérite wallon

jeudi 21 décembre 2017 par Webmaster

FAMILIEFEEST te Varsenare

zaterdag 16 december 2017 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Rencontre des Familles et Amis

samedi 16 décembre 2017 par Webmaster, Manu Quertemont

„Leve de kristenen !”

maandag 14 januari 2013 door Webmaster, Jan Heuft

« Vive les Chrétiens ! »

lundi 14 janvier 2013 par Webmaster, Jan Heuft

Godsdiensten… enkele bedenkingen die ik u laat…

woensdag 22 november 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling), E. Bladt

Religions… quelques réflexions que je vous laisse…

mercredi 22 novembre 2017 par Webmaster, E. Bladt

Missionarissen van Afrika : de missie weer bezoeken !

zaterdag 11 november 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Missionnaires d’Afrique : revisiter la mission !

samedi 11 novembre 2017 par Webmaster

Compétition 150e Anniversaire

dimanche 15 octobre 2017 par Webmaster

Ik ben gelukkig in Algerije te zijn

zondag 4 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Je suis heureux d’être en Algérie

dimanche 4 novembre 2012 par Webmaster

Wedstrijd 150ste Verjaardag

zondag 15 oktober 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Ja, onze Kerk werd op missie gezonden.

donderdag 4 oktober 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Oui, notre Église est envoyée en mission

jeudi 4 octobre 2012 par Webmaster

BLIJF BIJ ONS, HEER,
WANT HET WORDT AL LAAT…

dinsdag 3 oktober 2017 door Webmaster

RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR,
CAR IL SE FAIT TARD...

mardi 3 octobre 2017 par Webmaster, F.D. (Traduction)

1115 années au service de l’Afrique et de la Mission

mercredi 9 août 2017 par Webmaster

1115 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

woensdag 9 augustus 2017 door Webmaster

De kreupelen lopen en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd

maandag 27 augustus 2012 door Webmaster, Jan Heuft

Les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

lundi 27 août 2012 par Webmaster, Jan Heuft

Bas les masques

mardi 20 juin 2017 par Webmaster, Jan Heuft, F.D. (Traduction)

Maskers af.

dinsdag 20 juni 2017 door Webmaster, Jan Heuft

Herdenkingsdag

donderdag 16 februari 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Journée du souvenir

jeudi 16 février 2012 par Webmaster

“L’orphelin”

jeudi 16 février 2012 par Webmaster, Jan Heuft

De Vondeling

donderdag 16 februari 2012 door Jan Heuft

Afscheid van Afrika…

maandag 30 januari 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Kabylië heeft Pater Charles Deckers niet vergeten

donderdag 29 december 2011 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Les adieux à l’Afrique…

lundi 30 janvier 2017 par Webmaster

AANBIEDING VAN DE KERSTWENSEN BIJ DE ROMEINSE CURIE

maandag 2 januari 2017 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

PRÉSENTATION DES VŒUX DE NOËL A LA CURIE ROMAINE

lundi 2 janvier 2017 par Webmaster

Quelle doit être la priorité de l’Église
                          dans le monde d’aujourd’hui ?

vendredi 9 décembre 2016 par Webmaster

Welke moet de prioriteit van de Kerk zijn
                          in de wereld van vandaag ?

vrijdag 9 december 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

“Een hartekreet”

woensdag 19 oktober 2016 door Jan Heuft, D.F. (Vertaling)

« Un cri du Cœur »

mercredi 19 octobre 2016 par Jan Heuft

780 années au service de l’Afrique et de la Mission

jeudi 11 août 2016 par Webmaster

780 jaar in dienst van Afrika en de Missie.

donderdag 11 augustus 2016 door Webmaster

Etre disciple de Jésus en étant une minorité

mercredi 20 juillet 2011 par Webmaster

Leerling van Jezus zijn terwijl men zich in een minderheid bevindt

woensdag 20 juli 2011 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De Witte Zusters in Algerië

zondag 20 september 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

Les SMNDA en Algérie

dimanche 20 septembre 2009 par Webmaster, Sr Lucienne Fraipont (SMNDA)

Marie. Overleven met de dood

donderdag 5 mei 2016 door Webmaster, J.V.

De betekenis van onze ontmoetingen

maandag 30 november 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Jan Heuft

Le sens de nos rencontres.

lundi 30 novembre 2015 par Webmaster, Jan Heuft

Pourquoi l’Islam ?

mercredi 6 février 2008 par Webmaster

Waarom de Islam?

maandag 11 februari 2008 door Webmaster, M.N. (Vertaling)

INTERVIEW de Mgr RAULT, évêque du Sahara,

dimanche 9 décembre 2007 par Webmaster

A.M.V. à la plage …

vendredi 14 août 2009 par Webmaster, Sr Patricia Massart, SMNDA

Afrika in Marseille
“Mooier het leven"

dinsdag 8 december 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Afrika, het eldorado van de nicotine made in Europe

vrijdag 8 februari 2019 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Afrikadag op het strand te Oostduinkerke

zondag 3 augustus 2008 door W. Trypsteen, M.Afr.

Agent pastoral à la Paroisse St. Martin

mardi 22 avril 2008 par Zr Cecilia Trypsteen

Als je uit ‘de missies’ terugkomt

vrijdag 6 november 2009 door Webmaster, M. Neels

Als voorbereiding op de Synode over het gezin
(Rome 5 - 19 Oktober 2014)

vrijdag 14 maart 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

AMV à la plage

dimanche 3 août 2008 par Sr Patricia Massart, SMNDA

Animatie op het strand

donderdag 29 november 2007 door Zr Cecilia Trypsteen

Animation à la plage

jeudi 29 novembre 2007 par Zr Cecilia Trypsteen

Arme Moslimbroeders die vervolgd worden !

donderdag 5 september 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Au moment de quitter l’Afrique…

samedi 1er décembre 2012 par Webmaster

“ MON AFRIQUE... C’EST CHEZ MOI.”

lundi 24 mars 2008 par Webmaster

“FAMILIEBANDFEEST“ te Varsenare !

donderdag 22 oktober 2009 door Zr Cecilia Trypsteen

“Heer, leer ons bidden !”

dinsdag 26 februari 2013 door D.F. (Vertaling), Jan Heuft

“Ik was in een rusthuis en je bent me komen bezoeken”

maandag 2 november 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Être témoins du Royaume

lundi 23 février 2015 par De Wulf Mark

« J’étais dans un home et vous êtes venus me visiter. »

lundi 2 novembre 2009 par Webmaster

Bandfeest – Witte Paters van Limburg

maandag 9 november 2015 door Webmaster

Bandfeest Midden-Vlaanderen te Merksem
op zondag 27 september 2015

donderdag 5 november 2015 door Webmaster

BANDFEEST VARSENARE

maandag 9 november 2015 door Webmaster

BANDFEESTEN ANDERS BEKEKEN

vrijdag 19 december 2014 door W. Trypsteen, M.Afr.

Béatitudes pour un temps de crise

mardi 13 octobre 2009 par Webmaster

Beauté et spécificité de la vie consacrée.

jeudi 7 mai 2015 par Webmaster

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2012

zondag 19 augustus 2012 door Webmaster

Breuklijnen N°64 Lignes de fracture

vrijdag 2 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

BRIEF AAN DE MOSLIMS

dinsdag 20 januari 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Chercher l’autre dans la profondeur de sa vie spirituelle

mercredi 11 novembre 2015 par Webmaster

Comment je suis redevenu chrétien.

jeudi 1er juillet 2010 par Webmaster

Comment réagir face à une personne radicalisée ?

jeudi 31 août 2017 par Webmaster

Communauté de Oostkamp (Bruges)

mardi 15 avril 2008 par Zr Cecilia Trypsteen

Communiteit te Oostkamp (Brugge)

dinsdag 15 april 2008 door Zr Cecilia Trypsteen

DAMIAAN, MAN VAN PARADOXEN

woensdag 11 november 2009 door F. Lambert

DAMIEN DES PARADOXES.

mercredi 11 novembre 2009 par F. Lambert

De 150ste verjaardag van de stichting
van de Witte Paters en Witte Zusters (vervolg)

maandag 3 december 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De andere zoeken in de diepte van zijn geestelijk leven

woensdag 11 november 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De begeleiding van vluchtelingen
De hoop van een belofte

woensdag 3 april 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De christelijke getuigenis in een multireligieuze wereld

zondag 17 juli 2011 door Webmaster, G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

De christelijke werking in de wereld

woensdag 21 februari 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De dag waarop ik me werkelijk heb liefgehad

dinsdag 5 juni 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De Kunst van de Foto

dinsdag 12 mei 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De l’Afrique à Bruxelles-National

lundi 24 mars 2008 par Zr Cecilia Trypsteen

De la poésie…

mercredi 6 novembre 2013 par Webmaster

De ouderdom is een zending

dinsdag 28 april 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De plaats waar u staat is heilige grond

vrijdag 29 augustus 2014 door Webmaster, De Wulf Mark

De VREUGDE van het Kerstfeest

zondag 14 december 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De Zaligsprekingen van een leven van delen

dinsdag 5 november 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Des jeunes missionnaires « Pères Blancs » témoignent

samedi 19 avril 2008 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Mars 2018

vendredi 2 mars 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Février 2018

vendredi 2 février 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Août 2018

jeudi 2 août 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Avril 2018

lundi 2 avril 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Mai 2018

mercredi 2 mai 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOGUE & RENCONTRE - Novembre 2017

jeudi 2 novembre 2017 par G.Verbist, mafr.

DIALOOG & ONTMOETING - Mei 2018

woensdag 2 mei 2018 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

DIALOOG & ONTMOETING - Maart 2018

vrijdag 2 maart 2018 door G.Verbist, mafr.

DIALOOG & ONTMOETING - November 2017

donderdag 2 november 2017 door G.Verbist, mafr.

DIEU ET MOI
“Une base solide et des ailes”

lundi 17 novembre 2014 par Webmaster, F.D. (Traduction)

Doe zoals ik, zegt God, word mens.

donderdag 28 augustus 2014 door Webmaster, E. Bladt

EDITORIAAL

woensdag 24 februari 2010 door Webmaster, André-L. Simonart

EDITORIAAL

maandag 1 juli 2013 door Webmaster, De Wulf Mark

EDITORIAAL

donderdag 5 november 2015 door Webmaster, Luc Putzeys

EDITORIAL

mercredi 24 février 2010 par André-L. Simonart

EDITORIAL

lundi 1er juillet 2013 par Webmaster, De Wulf Mark

EDITORIAL

jeudi 5 novembre 2015 par Webmaster, Luc Putzeys

Een beetje poëzie…

woensdag 6 november 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Een Congolese religieuze bij het onthaal van de migranten in Sicilië

dinsdag 12 juli 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

EEN HONDERDJARIGE : PATER TOON JANSSENS

donderdag 30 oktober 2014 door Webmaster

EEN MODERNE VORM VAN SLAVERNIJ

donderdag 20 december 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling), Manu Quertemont

Een nieuwe kijk op de ‘Linthout’

vrijdag 3 mei 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Een zeer stimulerende interpellatie

dinsdag 30 december 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

En guise de préparation au Synode sur la famille du 5 au 19 octobre 2014 à Rome

vendredi 14 mars 2014 par Webmaster

Entretien avec Mauritz van Genechten sur le
Burkina Faso

lundi 25 octobre 2010 par Webmaster

ESPRIT, ÉGLISE ET MONDE

mercredi 21 février 2018 par Webmaster

Etre disciple de Jésus en Algérie

mardi 24 mars 2015 par Webmaster

Faites comme Moi, dit Dieu, devenez hommes.

jeudi 28 août 2014 par Webmaster, E. Bladt

Fête de Sainte Joséphine Bakhita

vendredi 8 février 2019 par Webmaster

Fête-Dieu

samedi 13 juin 2009 par Yves Pauwels

Feest van Josephina Bakhita

vrijdag 8 februari 2019 door Webmaster

Feuilles vertes - Février 2012

lundi 27 février 2012 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Mai 2016

lundi 25 avril 2016 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Mars 2015

mardi 3 mars 2015 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Octobre 2014

mardi 7 octobre 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Septembre 2014

lundi 15 septembre 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles Vertes Mei 2011

dinsdag 10 mei 2011 door G.Verbist, mafr.

Getuigen over hun geloof.

maandag 28 april 2008 door G.Verbist, mafr.

Getuigen zijn van het Koninkrijk

maandag 23 februari 2015 door De Wulf Mark

Getuigenis van een Broeder–Missionaris van Afrika
door Staf Van de Velde
alias Augustinus

woensdag 9 april 2014 door Webmaster

Getuigenis van een Jubilaris

donderdag 29 maart 2012 door Webmaster, M. Neels

GOD EN IK:
‘Vaste grond en vleugels’

maandag 17 november 2014 door Webmaster

Groen Blad - Februari 2012

maandag 27 februari 2012 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - Juli 2016

zaterdag 2 juli 2016 door G.Verbist, mafr.

Groen Blad - Maart 2014

woensdag 12 maart 2014 door G.Verbist, mafr.

Groen Blad - Mei 2016

maandag 25 april 2016 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Groen Blad - Oktober 2014

dinsdag 7 oktober 2014 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - September 2014

maandag 15 september 2014 door G.Verbist, mafr.

Het agro-industrieel park Bukanga Lonzo : een geval van grondroof georganiseerd door de Staat en de internationale gemeenschap

donderdag 7 juni 2018 door Webmaster

Het bloed van de liefde

zondag 2 november 2014 door Webmaster, J.V.

HET BOEK « RUTH »

zaterdag 14 december 2013 door E. Bladt

Het Evangelie op straat

vrijdag 25 april 2014 door Webmaster

Ik heb mijn vreugde gevonden in het leven van de anderen

zaterdag 1 september 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

In de Klapstoel met Robert Giaux

donderdag 29 september 2011 door W. Trypsteen, M.Afr.

J’ai rencontré Dieu en dehors de l’Eglise

samedi 11 janvier 2014 par Webmaster, E. Bladt

J’ai trouvé ma joie dans la vie des autres.

samedi 1er septembre 2012 par Webmaster

Jésus. Approche historique

lundi 20 mai 2013 par Webmaster

Jonge “Witte Paters” missionarissen getuigen

zaterdag 19 april 2008 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Jugement et Renouvellement

jeudi 8 mars 2018 par Webmaster

LA / LE MISSIONNAIRE

samedi 4 juillet 2009 par Webmaster, F. Lambert

LA / LE MISSIONNAIRE

jeudi 5 novembre 2015 par Webmaster, F. Lambert

La JOIE de Noël

dimanche 14 décembre 2014 par Webmaster

La vieillesse est une mission

mardi 28 avril 2015 par Webmaster

L’accompagnement de réfugiés :
L’espoir d’une promesse.

mercredi 3 avril 2013 par Webmaster

L’Afrique à Marseille
“Plus belle la vie"

mardi 8 décembre 2015 par Webmaster

L’Afrique, l’eldorado de la nicotine made in Europe

vendredi 8 février 2019 par Webmaster

L’agir chrétien dans le monde

mercredi 21 février 2018 par Webmaster

L’avenir du programme « Rencontrer l’Afrique »

mercredi 25 juin 2014 par Jan Lenssen M.Afr

L’évangile dans la rue

vendredi 25 avril 2014 par Webmaster

Le 150e anniversaire de la fondation
des Pères Blancs et Sœurs Blanches (Suite)

lundi 3 décembre 2018 par Webmaster

Le jour où je me suis vraiment aimé

mardi 5 juin 2018 par Webmaster

Le lieu où tu te tiens est une terre sainte

vendredi 29 août 2014 par Webmaster, De Wulf Mark

LE LIVRE de ‘RUTH’

samedi 14 décembre 2013 par Webmaster, E. Bladt

Le Migrant

jeudi 18 juin 2009 par Yves Pauwels

Le Père Moyersoen et Misereor

vendredi 21 mai 2010 par Webmaster

Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux

vendredi 8 juillet 2011 par Webmaster, G.Verbist, mafr.

Leerling van Jezus zijn in Algerije

dinsdag 24 maart 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Les 2 messages de Georges Defour.

jeudi 27 août 2009 par Webmaster

Les Béatitudes d’une vie de partage

mardi 5 novembre 2013 par Webmaster

Les Pères Blancs et la Grande Guerre

jeudi 26 juin 2014 par Webmaster, Manu Quertemont

Les questions que se posent les jeunes sur l’islam

mercredi 1er février 2017 par Webmaster

LETTRE AUX MUSULMANS

mardi 20 janvier 2015 par Webmaster

Lettre ouverte au monde musulman

mardi 30 août 2016 par Webmaster

Lettres à un ami fraternel

lundi 19 janvier 2015 par Webmaster

Lignes de fracture N°100 Breuklijnen

lundi 29 février 2016 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°102 Breuklijnen

mardi 3 mai 2016 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°81 Breuklijnen

mardi 29 avril 2014 par J.V.

Lignes de fracture N°87 Breuklijnen

samedi 1er novembre 2014 par J.V.

Lignes de fracture N°96 Breuklijnen

mardi 25 août 2015 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°98 Breuklijnen

lundi 2 novembre 2015 par Jef Vleugels

Ma vocation de Frère Missionnaire d’Afrique « Père Blanc »

mardi 7 juillet 2015 par Webmaster

Malgré la souffrance…

vendredi 21 septembre 2012 par Webmaster

MESSAGE A L’OCCASION DE LA FETE DE FIN DU MOIS DE RAMADAN 2012

dimanche 19 août 2012 par Webmaster

Message du Pape François pour le carême 2014

samedi 8 février 2014 par Webmaster

Mijmeringen bij het verlaten van het apostolaat bij de Afrikanen in Brussel

woensdag 30 juni 2010 door Webmaster

MIJN AFRIKA - DAAR IS MIJN THUIS

maandag 24 maart 2008 door Webmaster

Mijn roeping van Broeder Missionaris van Afrika “Witte Pater”

dinsdag 7 juli 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Missionarissen van Afrika op het strand

vrijdag 14 augustus 2009 door W. Trypsteen, M.Afr.

Moi, Malala, je lutte pour l’éducation...

samedi 1er novembre 2014 par Webmaster

Munsterbilzen

maandag 5 juli 2010 door Webmaster

Munsterbilzen

lundi 5 juillet 2010 par Webmaster

Nieuws van de ARCRE ploeg

vrijdag 9 september 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Nouveaux défis pour la MISSION de l’Eglise (2e partie)

jeudi 20 mai 2010 par Webmaster, G.Verbist, mafr.

Nouvelles de l’équipe ARCRE

vendredi 9 septembre 2016 par Webmaster

Ondanks het lijden…

vrijdag 21 september 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Onze vermoorde confraters in Congo in 1964

donderdag 26 juni 2014 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

Oordeel en Vernieuwing

donderdag 8 maart 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Op de praatstoel met P. Mauritz Van Genechten

maandag 25 oktober 2010 door Webmaster, Gaby Vernack

Op het ogenblik Afrika te verlaten…

zaterdag 1 december 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Open brief aan de moslimwereld

dinsdag 30 augustus 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Overweging voor de Vasten

dinsdag 11 maart 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Parc agro-industriel Bukanga Lonzo : un cas d’accaparement des terres organisé par l’Etat et la communauté internationale.

jeudi 7 juin 2018 par Webmaster

PARLER DE LA MORT SANS TABOU

samedi 31 octobre 2015 par Webmaster

Pastorale werkster in St. Martinus

dinsdag 22 april 2008 door Zr Cecilia Trypsteen

Pauvres Frères musulmans persécutés !...

jeudi 5 septembre 2013 par Webmaster

Pourquoi Je crois

samedi 1er novembre 2014 par G.Verbist, mafr.

Pourquoi y a-t-il des attentats terroristes en Europe occidentale ?

vendredi 26 août 2016 par Webmaster

Présentation de « Repenser Dieu dans un monde sécularisé » de Jacques Musset

mercredi 27 avril 2016 par Webmaster, Pierre Bastin

Pre-synodale Youth Meeting

vrijdag 9 maart 2018 door Webmaster

Quatorze années de présence dans le Monde Africain de Bruxelles

mercredi 30 juin 2010 par Webmaster

Réflexion pour le carême

mardi 11 mars 2014 par Webmaster

Réunion pré-synodale des jeunes

vendredi 9 mars 2018 par Webmaster

Rechtvaardigheid, Vrede en Behoud van de Schepping + Ontmoeting en Dialoog

maandag 1 juli 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Rencontrer l’Afrique
Programme de la période estivale

mercredi 25 juin 2014 par Webmaster, Jan Lenssen M.Afr

Robert Giaux nous parle

jeudi 29 septembre 2011 par W. Trypsteen, M.Afr.

Schoonheid en eigenheid van het Godgewijde leven

donderdag 7 mei 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

SOIXANTE ANS DE SERMENT MISSIONNAIRE

mardi 27 décembre 2011 par Webmaster

SPREKEN OVER DE DOOD ZONDER TABOE

zaterdag 31 oktober 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Sur le Chemin de Compostelle (1)

jeudi 21 octobre 2010 par Webmaster

Sur le Chemin de Compostelle (2)

vendredi 22 octobre 2010 par Webmaster

Sur le Chemin de Compostelle (3)

dimanche 24 octobre 2010 par Webmaster

Sur le Chemin de Compostelle (4)

mercredi 27 octobre 2010 par Webmaster

Sur le Chemin de Compostelle (5)

jeudi 28 octobre 2010 par Webmaster

Témoignage d’un Frère-Missionnaire d’Afrique
par Staf Van de Velde
alias Frère Augustin

mercredi 9 avril 2014 par Webmaster, D.F. (Vertaling), Manu Quertemont

Témoins de leur foi

lundi 28 avril 2008 par G.Verbist, mafr.

Un centenaire : le Père Antoon JANSSENS

jeudi 30 octobre 2014 par Webmaster

Un regard neuf sur la ‘Linthout’…

vendredi 3 mai 2013 par Webmaster

Une fois rentré « des missions »…

vendredi 6 novembre 2009 par M. Neels, F.L. (Vertaling-Traduction)

UNE FORME D’ESCLAVAGE MODERNE

jeudi 20 décembre 2012 par Webmaster, Manu Quertemont

Une interpellation très stimulante.

mardi 30 décembre 2014 par Webmaster

Une religieuse congolaise à l’accueil des migrants en Sicile

mardi 12 juillet 2016 par Webmaster

Van Afrika naar de Vlieghaven Zaventem

maandag 24 maart 2008 door Zr Cecilia Trypsteen

Vastenboodschap van paus Franciscus :
Christus’ armoede wordt onze rijkdom

zaterdag 8 februari 2014 door Webmaster

Waarom zijn er terroristische aanslagen in West Europa ?

vrijdag 26 augustus 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Zaligsprekingen voor een crisistijd

dinsdag 13 oktober 2009 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Mots-clés dans le même groupe

Autres groupes de mots-clés

breves

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 779479

Suivre la vie du site fr    ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License