missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Paix - Vrede

info dans groupe Thèmes

info articles lies mot

Articles

Chrétiens – Musulmans
Raffermissement de la cohabitation pacifique

vendredi 14 novembre 2014 par Webmaster

Christenen – Moslims
Versteviging van het vreedzaam samenwonen

vrijdag 14 november 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Goma : Legging van de eerste steen van de nieuwe kathedraal

maandag 7 april 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Pose de la première pierre de la nouvelle cathédrale de Goma
19 Janvier 2014

lundi 7 avril 2014 par Webmaster

« EN CETTE PERIODE DE DESOLATION,
RELEVONS LA TETE »

mardi 14 mai 2013 par Webmaster

“IN DEZE PERIODE VAN BEDROEFDHEID
LATEN WIJ HET HOOFD OPHEFFEN”

dinsdag 14 mei 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Het conflict in Oost-Congo verklaard

woensdag 8 mei 2013 door Webmaster

De verrijzenis, om alle geweld te doen sterven !

vrijdag 30 maart 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La résurrection, pour faire mourir toutes les violences !

vendredi 30 mars 2018 par Webmaster

De Nobelprijs voor de Vrede 2015
naar het Nationale Dialoogkwartet van Tunesie

vrijdag 9 oktober 2015 door Webmaster

Le Nobel de la paix 2015 au quartet
menant le dialogue national en Tunisie

vendredi 9 octobre 2015 par Webmaster

De opium van Kivu

dinsdag 27 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

L’OPIUM DU KIVU

mardi 27 novembre 2012 par Webmaster

Gebed voor de Congo

dinsdag 20 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Prions pour notre Pays.

mardi 20 novembre 2012 par Webmaster

Mijn pleidooi voor het volk van Israël :
Bevrijd u door Palestina te bevrijden

donderdag 21 augustus 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Mon plaidoyer pour le peuple d’Israël :
Libérez-vous en libérant la Palestine

jeudi 21 août 2014 par Webmaster

Prière pour la paix en Syrie, à l’appel du pape François

jeudi 5 septembre 2013 par Webmaster

Brief van de Bisschop van Antwerpen voor de vrede

donderdag 5 september 2013 door Webmaster

« Pèlerinage de confiance sur la terre »

vendredi 23 novembre 2012 par Webmaster

“Pelgrimstocht van vertrouwen op de aarde”

vrijdag 23 november 2012 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
ET ‘VIVRE ENSEMBLE’

jeudi 18 février 2016 par Webmaster

INTERRELIGIEUZE DIALOOG
en ‘SAMEN LEVEN’

donderdag 18 februari 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

1 Januari 2015 – Werelddag voor de VREDE

dinsdag 30 december 2014 door G.Verbist, mafr.

1er Janvier 2015. Journée Mondiale de la PAIX

mardi 30 décembre 2014 par G.Verbist, mafr.

De migratie, een uitdaging en een kans

woensdag 8 juni 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

La migration, un défi et une chance

mercredi 8 juin 2016 par Webmaster

Editoriaal : Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen

zaterdag 14 maart 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

EDITORIAL : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

samedi 14 mars 2015 par Webmaster

BILLET MENSUEL Août 2014

samedi 6 septembre 2014 par Webmaster

MAANDELIJKS BRIEFJE - Augustus 2014

zaterdag 6 september 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Ensemble, pour un monde de justice et de paix

vendredi 8 août 2014 par Webmaster

Samen, voor een wereld van rechtvaardigheid en vrede

vrijdag 8 augustus 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

A tous nos amis de la Vallée du M’Zab

lundi 19 mai 2014 par Webmaster

Aan al onze vrienden van de M’Zab Vallei

maandag 19 mei 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Es Salaam aleikum = De vrede zij met U

zondag 27 april 2014 door Jan Heuft

Es Salaam aleikum = La Paix soit avec vous

dimanche 27 avril 2014 par Webmaster, Jan Heuft

Na de aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs

woensdag 18 november 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Suite aux attentats du vendredi 13 novembre à Paris

mercredi 18 novembre 2015 par Webmaster

A propos de résurrection

lundi 28 avril 2014 par André-L. Simonart

Actes Capitulaires 2010

samedi 30 octobre 2010 par Webmaster, André-L. Simonart

Actes Capitulaires 2010

zaterdag 30 oktober 2010 door Webmaster, D.F. (Vertaling), André-L. Simonart

AEFJN dans le Chapitre Général des Missionnaires d’Afrique

mardi 11 octobre 2016 par Webmaster

AEFJN in het algemeen kapittel van de Missionarissen van Afrika

dinsdag 11 oktober 2016 door Webmaster

Armoede in Afrika

maandag 25 maart 2013 door Webmaster, W. Trypsteen, M.Afr.

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2015

donderdag 16 juli 2015 door Webmaster

BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS
49ste WERELDDAG VAN DE VREDE
1 JANUARI 2016

vrijdag 18 december 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Déclaration du Belgian Council of religious Leaders

mardi 14 septembre 2010 par Webmaster

De Paus voor het Diplomatiek Corps
Hij klaagt “het verharde hart van de mensheid” aan

maandag 12 januari 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

De VREUGDE van het Kerstfeest

zondag 14 december 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

DIALOGUE & RENCONTRE - Août 2018

jeudi 2 août 2018 par G.Verbist, mafr.

DIALOOG & ONTMOETING - Juli 2018

maandag 2 juli 2018 door G.Verbist, mafr.

DIALOOG & ONTMOETING - Augustus 2018

donderdag 2 augustus 2018 door G.Verbist, mafr.

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 6

woensdag 16 maart 2016 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Drie te vervullen taken, volgens de paus

donderdag 30 juli 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Een document van de internationale theologische Commissie (ITC)

zaterdag 26 april 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Feuilles vertes - Août 2014

mardi 19 août 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Avril 2014

samedi 5 avril 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Février 2013

mercredi 27 février 2013 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Février 2014

mardi 18 février 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Juillet 2015

dimanche 5 juillet 2015 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Mai 2015

lundi 4 mai 2015 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Novembre 2013

jeudi 14 novembre 2013 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Octobre 2014

mardi 7 octobre 2014 par G.Verbist, mafr.

Feuilles vertes - Octobre 2015

mardi 6 octobre 2015 par G.Verbist, mafr.

Groen Blad - Augustus 2014

dinsdag 19 augustus 2014 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - December 2015

zaterdag 5 december 2015 door G.Verbist, mafr.

Groen Blad - Februari 2013

woensdag 27 februari 2013 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - Februari 2014

dinsdag 18 februari 2014 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - Oktober 2014

dinsdag 7 oktober 2014 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Groen Blad - Oktober 2015

dinsdag 6 oktober 2015 door G.Verbist, mafr., D.F. (Vertaling)

Het Evangelie op straat

vrijdag 25 april 2014 door Webmaster

In verband met de verrijzenis

maandag 28 april 2014 door D.F. (Vertaling), André-L. Simonart

INVITATION A LA JOURNÉE DES MARTYRS

jeudi 24 octobre 2013 par Webmaster

La JOIE de Noël

dimanche 14 décembre 2014 par Webmaster

LA PAUVRETE EN AFRIQUE.

lundi 25 mars 2013 par Webmaster, Manu Quertemont

L’évangile dans la rue

vendredi 25 avril 2014 par Webmaster

Le deuxième Synode africain

dimanche 1er septembre 2013 par Webmaster

Le Pape devant le Corps Diplomatique
Il dénonce « le cœur endurci de l’humanité »

lundi 12 janvier 2015 par Webmaster

Lignes de fracture N°105 Breuklijnen

vendredi 23 septembre 2016 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°34 Breuklijnen

mercredi 28 avril 2010 par Webmaster, J.V.

Lignes de fracture N°40 Breuklijnen

mardi 19 octobre 2010 par J.V.

Lignes de fracture N°41 Breuklijnen

samedi 27 novembre 2010 par J.V.

Lignes de fracture N°75 Breuklijnen

vendredi 27 septembre 2013 par J.V.

Lignes de fracture N°87 Breuklijnen

samedi 1er novembre 2014 par J.V.

Lignes de fracture N°89 Breuklijnen

mercredi 24 décembre 2014 par J.V.

Lignes de fracture N°94 Breuklijnen

mardi 2 juin 2015 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°97 Breuklijnen

jeudi 8 octobre 2015 par Jef Vleugels

Lignes de fracture N°98 Breuklijnen

lundi 2 novembre 2015 par Jef Vleugels

MESSAGE A L’OCCASION DE LA FETE DE FIN DU MOIS DE RAMADAN 2015

jeudi 16 juillet 2015 par Webmaster

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
49e JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
1er JANVIER 2016

jeudi 17 décembre 2015 par Webmaster

Objectifs de développement durable et responsabilité chrétienne 6

mercredi 16 mars 2016 par Webmaster

Se rendre à la miséricorde de Dieu

samedi 19 décembre 2015 par Webmaster

Sur le Chemin de Compostelle (5)

jeudi 28 octobre 2010 par Webmaster

TEMPS DE LA CRÉATION 2018
Transmettre l’invitation à suivre Jésus

samedi 29 septembre 2018 par Webmaster

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
De uitnodiging om Jezus te volgen overdragen

zaterdag 29 september 2018 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Trois tâches à accomplir, selon le pape

jeudi 30 juillet 2015 par Webmaster

UITNODIGING VOOR DE DAG VAN DE MARTELAREN

donderdag 24 oktober 2013 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Un document de la Commission théologique internationale (CTI)

samedi 26 avril 2014 par Webmaster

Unis pour sauvegarder notre Terre et nos valeurs.

jeudi 20 novembre 2014 par Webmaster

Verenigd om onze Aarde te beschermen en onze waarden

donderdag 20 november 2014 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Zich overgeven aan Gods barmhartigheid

zaterdag 19 december 2015 door Webmaster, D.F. (Vertaling)

Mots-clés dans le même groupe

Autres groupes de mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 779340

Suivre la vie du site fr    ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License