missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°29 Breuklijnen

Novembre - November 2009
mercredi 11 novembre 2009 par J.V.

 Klimaatsverandering vergt een nieuwe globale ethiek

Caritas internationalis heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot een nieuwe en globale benadering van de huidige klimaatswijzigingen. Het rapport, getiteld « Klimaat rechtvaardigheid : op zoek naar een globale ethiek », vraagt aandacht voor de ethische, morele en theologische dimensies van de milieuproblemen, want « de wetenschappelijke en economische aanpak ervan is belangrijk, maar niet voldoende ».

« Het rapport ontwikkelt duidelijke morele argumenten, gebaseerd op de bijbel en op de sociale leer van de katholieke kerk. Wij moeten de enge persoonlijke en nationale belangen overstijgen en het algemeen welzijn voor ogen houden. Wij moeten daarom radicaal het roer omgooien om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. De wetenschap en de economie zijn duidelijk over de beteugeling van de klimaatsverandering, maar om écht succes te boeken is een bescheidener levensstijl van ons allemaal vereist. De komende VN-klimaattop in de Deense hoofdstad Kopenhagen (7-18 december 2009) biedt de wereldleiders een unieke kans om de noodzakelijke maatregelen te nemen, die de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering wegnemen », zegt kardinaal Oscar Maradiaga, voorzitter van Caritas Internationalis.

De Derde Wereld

Klimaatsverandering bemoeilijkt de humanitaire hulp en het ontwikkelingswerk van de 163 aangesloten leden van het Caritas-netwerk, die in de toekomst met steeds meer noodsituaties zullen worden geconfronteerd. De klimaatsverandering is ook deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven van de armen in de Derde Wereld. In een recente opiniepeiling van Caritas in de ontwikkelingslanden zegt 90% van de deelnemers dat ze belangrijke wijzigingen van het weer hebben ondervonden en 95% stelt ongunstige wijzigingen vast in het neerslag-patroon.

« Het is een structureel onrecht dat degenen die het minst hebben bijgedragen tot de klimaatsverandering, nl. degenen die leven in minder ontwikkelde en minder geïndustrialiseerde gebieden, het meest te lijden hebben aan de kwalijke gevolgen ervan. Wegens hun aanzienlijke rijkdom, technologische vernuft en ondernemingszin moeten de ontwikkelde landen niet enkel grotere inspanningen leveren om oplossingen te vinden, maar de armere landen ook tonen hoe ze zich kunnen ontwikkelen op een ecologisch verantwoorde manier », lezen we in het rapport.

Solidariteit

In haar inleiding op het rapport schrijft Lesley-Anne Knight, secretaris-generaal van Caritas Internationalis : « De economische en technologische lasten bij de aanpak van de klimaatsverandering zullen hun prijs hebben. Het is maar normaal dat de rijke industrielanden het leeuwenaandeel van het prijskaartje betalen. Deze landen zijn immers grotendeels verantwoordelijk voor de productie en de uitstoot van schadelijke gassen. Zij zijn het die het meest hebben geprofiteerd van de groei en ontwikkeling, die leidden tot de opwarming van de aarde, het zogeheten broeikaseffect. De beleidslieden daar zullen moeten blijk geven van véél politieke moed om de bevolking aan te zetten tot een verminderd consumptiegedrag. Het ingang doen vinden van een lagere levensstandaard levert nu eenmaal geen electorale winst op ! ».

Caritas in Veritate

L.-A. Knight verwijst naar de recente encycliek van paus Benedictus XVI, « Caritas in Veritate », waarin echte solidariteit wordt omschreven als « een besef van verantwoordelijkheid van iedereen tegenover iedereen. Rechtvaardigheid en naastenliefde veronderstellen het streven naar het algemeen welzijn. »

Volgens het Caritas-rapport moeten de uitwassen in de ontwikkelde landen worden beteugeld en vervangen door een besef van de eindigheid van de beschikbare natuurlijke rijkdommen. De rijke industrielanden, die deelnemen aan de aanstaande milieutop van Kopenhagen, worden aangespoord om een doeltreffende en juridisch bindende overeenkomst te sluiten over een verminderde uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Tegelijk wordt van hen méér financiële en technologische steun aan de armste landen verwacht, zodat deze zich kunnen aanpassen aan de hardere weersomstandigheden.

RKnieuws.net
  VENEZ À BRUXELLES
KOM NAAR BRUSSEL  
  LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE
OP ZATERDAG 5 DECEMBER  
LA VAGUE POUR LE CLIMAT
LOOP STORM VOOR HET KLIMAAT
  Si facile en train…
Zo gemakkelijk met de trein…  
Pour plus d’information : www.coalitionclimat.be

 UN COMITĖ D’EXPERTS EXAMINE LA POSSIBILITĖ D’UNE TAXE TOBIN

La taxe Tobin, suggérée en 1972 par le lauréat du « prix Nobel d’économie » James Tobin, consiste en une taxation des transactions monétaires internationales.

Les douze membres du leading group on innovative financing for development ont décidé à Paris que des experts devront préparer pour le mois de mai 2010 un rapport sur la faisabilité de cette taxe et des variantes possibles.

L’initiative fut prise par M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires Etrangères de la France, qui avait invité à Paris son homologue belge, M. Yves Leterme, parce que la Belgique a déjà introduit cette taxe dans sa législation, bien que la mise en application attende que d’autres membres de l’Union y adhèrent.

Si cette taxe est remise à l’étude, c’est avant tout à cause de la crise économique, car la taxe serait un moyen de contrôler davantage les spéculations financières. N’empêche qu’elle serait également une bonne source de revenus permettant de diminuer les conséquences de crise dans les pays pauvres. Cette taxe ne remplacerait nullement les aides déjà existantes (par exemple les 0,7 du PNB) mais s’y ajouterait.

Les ONG favorables à cette taxe restent pourtant vigilants, car elles craignent que cette taxe soit insignifiante…


Compilateur/compositeur responsable : Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1224 / 965321

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License