missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Zuid Soedan

Gebed voor Zuid Soedan

Norbert Angibaud, M.Afr.
dinsdag 25 juni 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De dag van de onafhankelijkheid vieren

9 juli


God van vrede, hoor ons gebed voor het volk van Zuid Soedan


Na 50 jaren burgeroorlog, die 2 miljoen slachtoffers maakte, komt er eindelijk vrijheid in Zuid Soedan op 9 juli 2011, onderpand van hoop en van vrede voor de toekomst. Maar in december 2013, barst de oorlog weer uit. Het conflict veroorzaakt in het laatstgeboren land van de Staten van de UNO één van de ergste volksverhuizingen die onze wereld heeftgekend. In november 2018, hangt meer dan de helft van de bewoners van Zuid Soedan af om te overleven van de humanitaire hulp. Zowat 8,7 miljoen personen kennen de voedselonzekerheid, een harde onveiligheid voor de helft van hen, en 26.000 personen kennen de hongersnood. 1,97 miljoen personen zijn verplaatst binnen het land, en 2,2 miljoen Zuid Soedanezen zijn gevlucht naar de naburige landen.

https://data.humdata.org/visualization/a-journey-of-1000km/

[rouge]Ik denk voortdurend aan de personen die lijden in Zuid Soedan… en wij bidden dat de vuren van de oorlog eindelijk doven zodat zij naar huis kunnen en vredevol leven” (Paus Franciscus)[/rouge]

“Hij vernietigt de oorlog tot het uiteinde van de wereld, hij breekt de bogen, vernielt de lansen, steekt de strijdwagens in brand.” (Psalm 45, 10)


De echtgenoot van Marina werd gedood tijdens de strijd in zijn geboortestad. Zij heeft beslist te vertrekken met hun drie kinderen omwille van de aanhoudende gevechten tegen de burgers. De familie heeft 120 km. te voet gedaan tot aan een kamp in het noorden van het land, waar zij het risico liep op niet ontplofte bommen te treden, van opgelicht en verkracht te worden. Aangekomen in Bemtiu, een beschermplaats van de UNO voor burgers, geeft Angelina zich rekenschap dat nog altijd in veiligheid is want er zijn vrouwen opgelicht en verkracht geweest wanneer zij het kamp verlaten hebben om wat brandhout te zoeken. Men heeft losgeld gevraagd aan families om aan deze hun dochters terug te geven.

Toch blijft Angelina met haar kinderen in het kamp gedurende vele maanden. Na het ondertekenen van een staakt het vuren tussen de Regering en de krachten van de oppositie in december 2017, beslist Angelina terug te keren naar haar dorp samen met de kinderen in de hoop dat de toestand er verbeterd is.

  • Bidden we dat de liefde het haalt van de haat en dat de vergiffenis de wraak ontwapent.
  • Bidden we voor de leiders en voor het volk van Zuid Soedan, dat zij de actieve geweldloosheid zouden toepassen en er voor zorgen de conflicten te voorkomen door de oorzaken ervan aan te pakken, door relaties te scheppen en de genezing en de rehabilitatie zouden bevorderen.
  • Bidden we dat de leiders en het volk van Zuid Soedan zouden overstijgen wat hen verdeelt en werkelijk zoeken wat hen verenigt.
  • Bidden we voor de verplaatste personen en voor al degenen die humanitaire hulp nodig hebben.
Angelina en haar kinderen komen terug thuis zonder iets, om te ontdekken dat de gevechten voortduren. Zij hoort spreken van het kamp van Juba waar men humanitaire hulp kan krijgen, en zij beslist weer te vertrekken met haar kinderen nadat zij zich weken lang verborgen heeft in de moerassen. Het gezin doet een reis van 12 uren in uiterst gevaarlijke voorwaarden. Onderweg, vreest Angelina dat haar kinderen zouden besmet worden door de cholera. Na zo’n 1.000 km. met de boot en te voet, krijgen Angelina en haar kinderen eindelijk voedsel en medische zorgen.

In het kamp van Juba, moet Angelina dezelfde bedreigingen op haar veiligheid trotseren als in het kamp van Bemtiu. Maar zij is gelukkig : voor de eerste keer sinds zij haar dorp verlaten heeft, kan zij een beetje geld verdienen om in de noden van het gezin te voorzien, door een beetje brandhout en gedroogd gras te verkopen.

  • Bidden we voor de gezinnen die het psychische schok van de verplaatsing beleven en die naar iets anders verlangen dan een tijdelijk onderkomen en de voedselhulp.
  • Bidden we voor de humanitaire werkers, de vrouwelijke en mannelijke religieuzen die de noden van de bevolking van Zuid Soedan beantwoorden.
  • Bidden we dat God het hart raakt van de machthebbers opdat zouden kiezen voor de vrede en niet voor de oorlog.
  • Bidden we God dat allen erkennen dat zij een gemeenschappelijke afkomst hebben, dat zij kinderen van God zijn et dat zij elkaar met liefde en respect zouden behandelen.

[rouge]God van Vrede en van Stabiliteit[/rouge]

We verenigen ons met paus Franciscus en wie bidden voor het volk van Zuid Soedan. “God onze Vader, moge de Heilige Geest elk menselijk hart raken opdat de vijanden zich open stellen voor de dialoog, dat de tegenstanders elkaar de hand reiken en de mensen in harmonie leven. Moge het hart van de mensheid de vrede zoeken en de conflicten oplossen.

Moge de liefde het halen van de haat en de vergiffenis de wraak ontwapenen. We bidden u, Heer, doe de oorlogen ophouden overal op aarde opdat de kinderen en de families opnieuw de veiligheid en de voorspoed zouden kunnen smaken.

[rouge]God van Rechtvaardigheid[/rouge]
Omdat iedereen de rechtvaardigheid verlangt, bidden we met de profeet Jesaja voor de leiders van Zuid Soedan. Mogen zij leren het goede te doen, de rechtvaardigheid nastreven, de verdrukking verbeteren, recht plegen aan het weeskind, pleiten voor de weduwe. Bekeer het hart van de leiders die de goddelijke principes verworpen hebben en fier voortgang maken op de weg van het egoïsme en van de hebzucht. Keer hen af van hun intentie de problemen van Zuid Soedan anders te willen regelen dan in een humanitair perspectief.

[rouge]God van Genezing [/rouge]
Laat uw barmhartigheid zien aan het volk van Zuid Soedan dat de prijs betaalt voor slechte beslissingen van zijn leiders. Toon uw genade aan de slachtoffers van onrechtvaardige beslissingen; aan de mannen en vrouwen die verloren zijn, die pijn lijden en die in miserie en pijn de politieke maatregelen verdragen die tegengesteld zijn aan het recht. Voldoet aan hun noden met Uw overvloed. Verjaag de hongersnood uit het land. Laat niet toe dat het conflict, de hebzucht en de corruptie de hulpbronnen droog leggen die gij breed verspreid hebt over Zuid Soedan. Amen.

Solidaire vrienden (Friends of Solidarity) is een initiatief van de mannelijke en vrouwelijke religieuzen van de Verenigde Staten om de religieuzen te steunen die werken in Zuid Soedan. Dit initiatief is de vrucht van een beslissing genomen in november 2015 aan te sluiten bij de belangstelling voor het werk ondernomen door het project “Solidariteit met Zuid Soedan” gelanceerd door de Internationale Unie van de Algemene Oversten in Rome als antwoord op een uitdrukkelijke vraag van de Conferentie van de Katholieke Bisschoppen van Soedan in 2006. www.solidarityfriends.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 157 / 1158808

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Soedan   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License