missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Soedan

Een missionaris van Afrika voor "Solidariteit Zuid Soedan"

maandag 20 mei 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu]Jim (James) Greene[/bleu] [marron]is een missionaris van Afrika geboren in Ierland op 27 juli 1960. Priester gewijd op 2 juli 1988, na zijn theologische vorming beëindigd te hebben in Totteridge, begint hij zijn missionarisleven in Malawi tot half-1997 wanneer hij thesaurier van de Provincie Ierland wordt benoemd (vandaag één van de sectoren van de Europese Provincie). In 2002 keert hij terug naar Malawi, met een grote belangstelling voor Rechtvaardigheid en Vrede. Afgevaardigde op het Kapittel van 2004, wordt hij Assistent van de Algemene Overste benoemd Na een sabbatverlof in Chicago, wordt hij thesaurier benoemd in Jeruzalem in 2011. Sinds januari 2019, is hij uitvoerend directeur van het project[/marron] [bleu]“Solidariteit Zuid Soedan”.[/bleu]

Een woord van Jim

Ik ben in [bleu marine]Juba[/bleu marine], in Zuid Soedan, aangekomen op 26 januari om een ploeg te vervoegen van een twintigtal mannelijke en vrouwelijke religieuzen, die werken op het project met als titel [bleu]“Solidariteit met Zuid Soedan”[/bleu] Het betreft een initiatief van de USG/UISG (mannelijke en vrouwelijke religieuze congregaties) dat begonnen is na een noodoproep van de bisschoppen van Zuid Soedan.

Bij het vaststellen van de enormiteit van uitdagingen in wat dan nog Soedan van het Zuiden was, hebben meer dan 200 congregaties besloten hun hulpmiddelen samen te leggen, zowel financiële als wat hun personeel betreft. Vele congregaties hebben geen personeel te bieden aan dit initiatief, maar op dit ogenblik zijn ongeveer 18 congregaties vertegenwoordigd op het terrein in Zuid Soedan, en vele andere dragen eveneens bij op verschillende manieren.

Vanaf het begin, werd er afgesproken dat de [bleu]“Solidariteit met Zuid Soedan”[/bleu] niet kon beantwoorden aan alle noden. Er werd dus beslist het accent te leggen op de vorming van andere personen op de gebieden van de opvoeding, van de gezondheid, van de pastorale diensten en van de landbouw.

JPEG - 1.4 MB

Het project heeft centra voor pedagogische vorming opgericht voor de leerkrachten van de lagere school te [bleu marine]Yambio[/bleu marine], in westelijk Equatoria, en te [bleu marine]Malakal[/bleu marine], in de Staat van de Hoge Nijl. Ongelukkig, door de vijandigheden en de aanvallen, is het centrum van Malakal vandaag verlaten.

[bleu](Klik op de kaart om het beeld te vergroten) [/bleu]

De Zusters Combonianen hebben ons geholpen om een centrum op te richten voor verpleegsters en vroedvrouwen te [bleu marine]Wau[/bleu marine], gelegen in de oude staat van westelijk Bahr el Ghazal. Bij toeval, werden sommige van de actuele gebouwen opgericht door onze overleden confrater, Hubert Barbier, eind jaren 1970. Gedurende vele jaren zijn deze gebouwen bezet geweest door verplaatste personen vooraleer teruggegeven te worden aan de kerk om er het project van de vorming van verpleegsters te lanceren in 2008.

Verder, werd er een pastorale ploeg opgericht die vele priesters, catechisten en andere pastorale werkers heeft gevormd van talrijke bisdommen van het land. Rekening houdend met de gewelddadige geschiedenis van het land, werd het accent eveneens gelegd op de genezing van de traumatismen en op het zoeken naar oplossingen voor sommige gevolgen van de vroegere en huidige conflicten. Tegenwoordig heeft deze ploeg nood aan meer leden. Solidariteit zoekt te getuigen niet alleen door haar daden maar ook door het samenleven van internationale religieuze gemeenschappen van mannen en vrouwen. In een land dat droevig verdeeld is op basis van de etniciteit, trachten wij te tonen dat het mogelijk is voor vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten en volkstammen samen te leven en te werken, terwijl de waardigheid en de verscheidenheid van elkeen gerespecteerd
worden

Op dit ogenblik, ben ik de enige missionaris van Afrika in het land. Wie weet wat de toekomst ons te bieden heeft ? De oogst is werkelijk groot !

Interview van Jim door Radio Vaticaan op 16 april 2019
•In het Engels door Linda Bordini

Listen to the interview with Fr Jim Greene


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 142 / 1123253

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Soedan   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License