missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Eerste pelgrimstocht van de moslimchristelijke koppels in Yagma

Baobab Nr 32 April 2019
dinsdag 23 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Onder de bescherming van Kardinaal Philippe Ouédraogo, heeft Yagma [1] op 31 maart 2019 de eerste pelgrimstocht ontvangen van de moslimchristelijke en interetnische koppels. Het gekozen thema was het volgende : “Problematiek van de interetnische en moslimchristelijke koppels : uitdagingen en inzet voor een beter samenleven”.
In verband met deze pelgrimstocht, heeft Pater Joseph Clochard zijn mededeling toevertrouwd aan het dagblad Lefaso.net.[/marron]

Nr 32 - april 2019

Lefaso.net : Hoe begrijpt ge de ontmoeting van de interetnische en moslimchristenen ?
Natuurlijk, in Burkina Faso vindt men sinds altijd moslimchristelijke en interetnische koppels. Dat zijn altijd ontmoetingen van liefde en van vrede geweest. Maar ook, in de Kerk, ontving, op 27 oktober 1986, Johannes-Paulus II, in Assisi, in Italië, de eerste interreligieuze ontmoeting voor de vrede. Zo heeft kardinaal Philippe Ouédraogo de gelegenheid willen bieden aan degenen die in de verscheidenheid leven, om te kunnen uitdrukken dat het mogelijk is in harmonie te leven, ondanks alles.

Tot waar gaat de gedachte terug van een dergelijk initiatief ?
De liefde houdt geen rekening met de godsdienst en de etnische eigenheid. De werkelijkheid is daar, in ons dagelijks leven en in onze parochies. Toen ik pastoor was van de parochie Heilige-Johannes XXIII, zijn we met een ontmoeting gestart met deze koppels, om hun dagelijks leven te begrijpen, hun huwelijken voor te bereiden en de harmonie te versterken in hun godsdienstige en culturele verscheidenheden. We hebben een vereniging gesticht met de andere religieuze leiders om deze koppels te begeleiden in hun keuze.

Welke thematieken werden aangesneden ?
We ontwikkelen de problematiek van het interculturele, met de bijstand van psychologen, om zo aan deze koppels toe te laten hun verscheidenheden in harmonie te beleven. Een zeldzame gelegenheid voor deze koppels hum hun getuigenissen te geven, hun ervaringen uit te wisselen, elkaar te kennen en te weten dat het mogelijk is, ondanks de culturele en godsdienstige verschillen, op een harmonieuze wijze te leven.

Welke zijn de uitdagingen die moeten aangenomen worden ?
Er moet genoteerd worden dat de interetnische en moslimchristelijke huwelijken talrijker worden, ondanks wat men denkt. Het is een uitdaging voor de Kerk en voor de christenen rekening te houden met dit verschijnsel. Men moet hen helpen en hen steunen. Het is een kans voor de Kerk, maar ook voor het land. Het is altijd tonen dat de liefde mogelijk is, ondanks de verschillen. Het is een uitdaging en dat is het wat onze aanwezigheid hier rechtvaardigt. Wij willen die uitdaging aannemen.

Wat antwoordt ge aan degenen die zich tegen deze verbonden opstellen ?
In de katholieke Kerk, is het mogelijk. Dat is de barmhartigheid. Wie zijn wij om ons op te stellen tegen de liefde ? Men moet altijd zijn vertrouwen stellen in de mens die liefheeft, en zijn godsdienstvrijheid respecteren. Men moet die mensen wel goed voorbereiden. Alleen de voorbereiding maakt het de liefde mogelijk om stand te houden. Zelfs de koppels met eenzelfde godsdienst ontmoeten moeilijkheden. Het is mogelijk te leven en het leven te geven, ondanks onze verscheidenheid.

Welke zijn de voorwaarden ?
Wij vieren de verbonden met de moslims en de andere godsdienstige belijdenissen. Zoveel is zeker met de voorwaarden van de onverbreekbaarheid van het huwelijk, het monogame princiep, het leven verwekkende, het engagement in een respect van het protocol op een vrije manier zijn godsdienst te beleven. Natuurlijk, staan we hier voor een zeker aantal culturele uitdagingen. Bijvoorbeeld, de vrouw moet haar echtgenoot volgen in het huwelijk. Wat belangrijk is voor de vrouw, is de financiële autonomie om te vermijden weg te glijden naar de godsdienst van haar echtgenoot, omwille van de economische druk. Dat is het wat dikwijls vormingen en voorbereidingen rechtvaardigt met de andere godsdienstige leiders, opdat de toekomstige echtgenoten goed zouden begrijpen waartoe zij zich engageren. Die vormingen worden gedaan voor, gedurende en na het huwelijk, om de echtgenoten te helpen elkaar te beminnen in hun verschillen en hun kinderen op te voeden. We leggen de nadruk op de kennis van elkaars godsdienst.

Wat is de impact van deze verbonden op de samenleving ?
De verscheidenheden verrijken altijd. Deze verbonden zijn een vredevol antwoord op de interreligieuze geweldplegingen. We willen tonen aan degenen die deze keuze gedaan hebben dat het mogelijk is te leven in vrede, in vreugde en in harmonie.

  Uitspraken opgevangen door Edouard K. Samboé
Lefaso.net

[1Voorstad van Ouagadougou


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 141 / 1149127

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License