missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Hartslagen van de CCBF

Geloven in Christus

Joseph Moingt, s.j.
donderdag 8 november 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

 Wat wil willen geloven zeggen ?

Ik haal deze vraag maar op als een manier van besluit, of eerder van opening van een andere piste waarop onze overdenking verder gezet zou kan worden. Volgens Gianni Vattimo, herleidt zich het geloof van vele christenen vandaag tot een zwak willen geloven, ofwel tot een geloven dat men gelooft. Een dergelijk herleiden van het geloof lijkt me kenmerkend voor een verlies van vertrouwen in hun eigen geloof vanwege vele christenen waarvan het geloof niet meer gesteund wordt door een zekere unanimiteit van geloofsovertuiging. Het voortduren van een willen geloven, hoe zwak ook, is nochtans veelbetekenend, anderzijds, van een rest van levendigheid van een geloof dat er niet in berust helemaal teloor te gaan. Dit willen geloven, dat niet meer gevoed wordt door persoonlijke inspanningen, lijkt me van verder te komen dan het individu die het moeilijk heeft te geloven, lijkt me te komen uit de diepte van de tijden waarin de mensheid zich bewerkt voelde door een nood gered te worden, door een verwachting van een redder. Het is ongetwijfeld naar zijn gelijke, naar zijn clan, dat de mens zijn eerste oproepen gericht heeft tot hulp, en hij heeft zich gericht naar een transcendent wezen, nog voor hij deze opvatte als absoluut, naarmate dat zich in hem het oneindige ontdekte van zijn spirituele verlangens.

De nood om te geloven lijkt me ingeworteld in de natuur van de mens, voor zover hij een wezen van woord is, en elke daad van woord is een openbaring van een nood aan de andere, van een betrouwen in de andere, van een nood betrouwen te stellen in de andere onder de bedreiging niet te kunnen overleven. Het is ongetwijfeld tot een dergelijke nood dat de antropogenese van het religieus geloven, gewenst door Marcel Gauchet, zou teruglopen. Julia Kristeva, van haar kant, had geen ongelijk te schrijven dat de akte van geloof zijn oorsprong vindt in een pre religieuze nood van te geloven, en zij citeert terecht in dit verband het woord van de Psalmist hernomen door Paulus “Ik heb geloofd, het is daarom dat ik heb gesproken”. Dat het geloven in God ingeworteld zou zijn in de nood van de mens om te geloven in de mens, dat zou de gelovige niet moeten storen, dat bewijst niet dat God werd uitgevonden door de mens, dat toont aan dat de mens wordt bewerkt door een onuitputtelijke nood aan andersheid, een nood die hem geleid heeft naar de oevers van een oneindige andersheid, want het is God zelf die in de mens de nood aan de andere gelegd heeft en deze onderhoudt.

De mens van vandaag heeft misschien het geloof in God verloren, want dit leek hem zich af te keren van het zoeken naar zijn voltooiing in zijn eigen wereld. Er blijft hem een willen geloven dat het tegenovergestelde is van zijn wanhoop te komen tot deze voltooiing, zozeer twijfelt de mens van vandaag zijn geluk te vinden in deze wereld. Er blijft hem te trachten het enigma te ontcijferen dat hij voor zichzelf is doorheen dat van Jezus, om te ontdekken dat alleen het geloof in God in staat is hem het geloof terug te schenken in zijn eigen bestemmingen, want de God van Jezus is een God die geloof heeft in de mens, sinds altijd.

  Joseph Moingt, s.j. - Pinksteren 2008
Coups de cœur (Hartslagen) de la CCBF

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 325 / 949576

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License